Buduj swoją markę, edukuj swoją społeczność, sprzedawaj swoje produkty!

Poznaj naszą redakcję!

Prawnik w Sosnowcu - jak przebiegają sprawy rozwodowe?

Marcelina Dudek 2023-06-04 0 komentarzy
Prawnik w Sosnowcu - jak przebiegają sprawy rozwodowe?

Polskie prawo reguluje kwestie związane z życiem po rozwiązaniu małżeństwa. Przepisy wskazują między innymi na zasady opieki nad dzieckiem, podział majątku oraz konieczność wypłacania alimentów. Osoby zainteresowane rozwodem muszą złożyć pozew sądowy i wskazać w nim okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego oraz oczekiwania wobec dalszego rozwoju sytuacji. Najłatwiej jest, gdy małżonkowie zgadzają się ze sobą i są gotowi na kompromisy. Prawnik w Sosnowcu proponuje udział w mediacjach. Polegają one na spokojnej rozmowie w obecności bezstronnego mediatora.

Jeżeli para ma podobne stanowisko co do opieki nad dziećmi i podziału majątku, szybciej otrzyma wyrok sądu. Niekiedy jednak pojawiają się okoliczności przedłużające trwanie sprawy. Należą do nich między innymi:

  • ubieganie się o orzeczenie o winie (najczęściej w wyniku zdrady lub rażącego zaniedbania rodziny),
  • chęć ograniczenia władzy rodzicielskiej matki lub ojca (sąd kieruje się w tym przypadku bezpieczeństwem małoletniego),
  • spory o przydzielenie określonych części majątku danej osobie,
  • zaprzeczenie ojcostwa i wykonywanie testów DNA mających potwierdzić, że dziecko nie należy do pozywanej o alimenty osoby.

Na stronie internetowej pod adresem adwokatpolacik.pl można dowiedzieć się więcej na temat działania kancelarii prawnej specjalizującej się w rozwodach. Adwokat wyjaśnia klientowi aktualnie obowiązujące przepisy, pomaga uporządkować fakty oraz opracować strategię działania na sali sądowej. Zajmuje się również formalnościami procesowymi.

Skomentuj wpis